Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ovine Lumbar Intervertebral Disc Degeneration Model Bruke en lateral retroperitoneal Drill Bit Skade
 
Click here for the English version

Ovine Lumbar Intervertebral Disc Degeneration Model Bruke en lateral retroperitoneal Drill Bit Skade

Article DOI: 10.3791/55753
May 25th, 2017

Chapters

Summary May 25th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Intervertebral disc degenerasjon er en betydelig bidragsyter til ryggsmerter og en ledende årsak til funksjonshemning over hele verden. Tallrike dyremodeller av intervertebral skive degenerasjon eksisterer. Vi demonstrerer en ovnmodell av devertering i hjernen, ved hjelp av en borekrone, som oppnår en konsistent skadesskade og reproduserbart nivå av skivedegenerasjon.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter