Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Oppdage Estrogenic ligander i personlig pleie-produkter bruker en gjær østrogen skjermen optimert for undervisning undervisning laboratoriet
 
Click here for the English version

Oppdage Estrogenic ligander i personlig pleie-produkter bruker en gjær østrogen skjermen optimert for undervisning undervisning laboratoriet

Article DOI: 10.3791/55754
January 1st, 2018

Chapters

Summary January 1st, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikkelen presenterer en optimalisert gjær østrogen skjermen for kvantifisere ligander i personlig pleieprodukter (PCPs) som binder østrogen reseptorer alpha (ERα) og/eller beta (ERβ). Metoden inneholder to kolorimetrisk substrat alternativer, en seks dagers nedkjølt inkubasjonstiden for bruk i undervisning kurs og statistiske verktøy for dataanalyse.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter