Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Transient ekspression og Cellulær Lokalisering af rekombinante proteiner i dyrkede insektceller
 
Click here for the English version

Transient ekspression og Cellulær Lokalisering af rekombinante proteiner i dyrkede insektceller

Article DOI: 10.3791/55756-v 12:09 min April 20th, 2017
April 20th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nonlytic insektcelle-ekspressionssystemer er underudnyttet for produktion, celletrafik / lokalisering, og rekombinant protein funktionel analyse. Her beskriver vi metoder til at generere ekspressionsvektorer og efterfølgende forbigående proteinekspression i kommercielt tilgængelige lepidoptera cellelinier. Co-lokaliseringen af Bemisia tabaci aquaporiner med subcellulære fluorescerende markørproteiner er også præsenteret.

Tags

Cellular Biology Heterolog proteinekspression insektcellekultur, Sf9 transfektion cellulær lokalisering konfokal mikroskopi fluorescerende proteiner levende celler, Aquaporin
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter