Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Forbigående Expression og cellulær lokalisering av rekombinante proteiner i dyrkede insektceller
 
Click here for the English version

Forbigående Expression og cellulær lokalisering av rekombinante proteiner i dyrkede insektceller

Article doi: 10.3791/55756
April 20th, 2017

Summary April 20th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nonlytic insektcelle-ekspresjonssystemer er underutnyttet for produksjon, cellulær handel / lokalisering, og rekombinant protein funksjonell analyse. Her beskriver vi metoder for å generere ekspresjonsvektorer og påfølgende forbigående proteinekspresjon i kommersielt tilgjengelige sommerfugl-cellelinjer. Den ko-lokalisering av Bemisia tabaci aquaporins med subcellulære fluorescerende markørproteiner er også presentert.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter