Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En eksperimentell protokoll for taksere arbeidsinnsatsen av nye ultralyd sonder basert på CMUT teknologi i programmet hjernen bildebehandling
 
Click here for the English version

En eksperimentell protokoll for taksere arbeidsinnsatsen av nye ultralyd sonder basert på CMUT teknologi i programmet hjernen bildebehandling

Article doi: 10.3791/55798
September 24th, 2017

Summary September 24th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Utviklingen av nye ultralyd (oss)-sonder basert på kapasitive Micromachined Ultrasonic svinger (CMUT) teknologien krever en tidlig realistisk vurdering av imaging evner. Vi beskriver en repeterbare eksperimentelle protokoll for amerikanske bildeopptak og sammenligning med magnetisk resonans bilder, bruke en ex vivo bovin hjernen som en tenkelig mål.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter