Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Analys av Gap Junction-beroende överföring av miRNA med 3D-FRAP-mikroskopi
 
Click here for the English version

Analys av Gap Junction-beroende överföring av miRNA med 3D-FRAP-mikroskopi

Article doi: 10.3791/55870
June 19th, 2017

Summary June 19th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi tillämpningen av tredimensionell fluorescensåterhämtning efter photobleaching (3D-FRAP) för analys av gapförbindelsebärande shuttling av miRNA. I motsats till vanliga tillämpade metoder möjliggör 3D-FRAP kvantifiering av den intercellulära överföringen av små RNA i realtid, med hög spatio-temporal upplösning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter