Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

 
Click here for the English version

ODELAY: En storskalig metod för multiparameterkvantificering av jästtillväxt

Article doi: 10.3791/55879
July 3rd, 2017

Summary July 3rd, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar en metod för att kvantifiera tillväxtfenotyper av enskilda jästceller när de växer in i kolonier på fast media med användning av tidsfördröjningsmikroskopi betecknad, encellsdubblande utvärdering av levande arrays av jäst (ODELAY). Befolknings heterogenitet av genetiskt identiska celler som växer till kolonier kan observeras och kvantifieras direkt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter