Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Metoder og tupper for intravenøs administrasjon av Adeno-assosiert Virus rotter og evaluering av sentralnervesystemet signaltransduksjon
 
Click here for the English version

Metoder og tupper for intravenøs administrasjon av Adeno-assosiert Virus rotter og evaluering av sentralnervesystemet signaltransduksjon

Article DOI: 10.3791/55994-v 08:11 min August 25th, 2017
August 25th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Metoder for en bred sentralnervesystemet gen levering rotta er dekket. I dette eksemplet er hensikten å etterligne en sykdom som påvirker hele ryggmargen. Den utbredt signaltransduksjon kan brukes til å levere en terapeutisk protein til CNS fra en engangs, ekstern administrasjon.

Tags

Nevrobiologi problemet 126 Adeno-assosiert virus amyotrofisk lateral sklerose genterapi genoverføring intravenøs injeksjon rotarod hale blodåre injeksjon kvantifisering av transduction TDP-43
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter