Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Metoder och Tips för intravenös administrering av Adeno-associerade Virus till råttor och utvärdering av centrala nervsystemet transduktion
 
Click here for the English version

Metoder och Tips för intravenös administrering av Adeno-associerade Virus till råttor och utvärdering av centrala nervsystemet transduktion

Article DOI: 10.3791/55994-v 08:11 min August 25th, 2017
August 25th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Metoder för en omfattande centrala nervsystemet gen leverans hos råtta omfattas. I det här exemplet är syftet att efterlikna en sjukdom som påverkar hela ryggmärgen. Den utbredda transduktion kan användas för att leverera ett terapeutiskt protein till CNS från en engångsavgift, perifer administrering.

Tags

Neurobiologi fråga 126 Adeno-associerade virus amyotrofisk lateralskleros genterapi genöverföring intravenös injektion rotarod svans ven injektion kvantifiering av transduktion TDP-43
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter