Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Live-cell avbildning av svampceller att undersöka lägen träder och subcellulär lokalisering av svampdödande växt Defensins
 
Click here for the English version

Live-cell avbildning av svampceller att undersöka lägen träder och subcellulär lokalisering av svampdödande växt Defensins

Article DOI: 10.3791/55995 08:39 min
December 24th, 2017

Chapters

Summary December 24th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Anläggningen defensins spela en viktig roll i växten försvar mot patogener. För effektiv användning av dessa svampdödande peptider som antimykotika, förstå deras verkningssätt (MOA) är kritisk. Här, beskrivs en live-cell bildgivande metod för att studera kritiska aspekter av MOA av dessa peptider.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter