Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Fas beteende av laddade blåsor Under symmetriska och asymmetriska lösning förhållanden övervakas med fluorescensmikroskopi
 
Click here for the English version

Fas beteende av laddade blåsor Under symmetriska och asymmetriska lösning förhållanden övervakas med fluorescensmikroskopi

Article DOI: 10.3791/56034
October 24th, 2017

Chapters

Summary October 24th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Experiment på fas separerade giant unilamellar blåsor (GUVs) ofta försumma fysiologisk lösning villkoren. Detta arbete presenterar metoder för att studera effekten av hög-salthalt buffert på vätska-vätska fasseparation i laddade flerkomponents GUVs som en funktion av trans-membran lösning asymmetri och temperatur.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter