Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Protokoll för att bedöma relativa effekterna av miljö och genetik på hjorthorn och kroppens tillväxt för en långlivad hjortdjur
 
Click here for the English version

Protokoll för att bedöma relativa effekterna av miljö och genetik på hjorthorn och kroppens tillväxt för en långlivad hjortdjur

Article DOI: 10.3791/56059
August 8th, 2017

Chapters

Summary August 8th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fenotypiska skillnader bland hjortdjur populationer kan relateras till populationsnivå genetik eller näringstillförsel. kräsna vilket är svårt i vilt. Det här protokollet beskriver hur vi utformat en kontrollerad studie där näringsmässiga variation eliminerades. Vi hittade att fenotypisk variation av manliga vitsvanshjort mer begränsades av näring än genetik.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter