Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Bir 2'-amino asit içeren RNA Oligomerlerinin Katı Faz Sentezi Protokolü
 
Click here for the English version

Bir 2'-amino asit içeren RNA Oligomerlerinin Katı Faz Sentezi Protokolü

Article DOI: 10.3791/56189-v 11:37 min July 28th, 2017
July 28th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu makale, C2'- O -konumunda modifiye edilmiş RNA dodekamerlerinin katı faz sentezi, saflaştırılması ve karakterizasyonu hakkında ayrıntılı bir prosedür sunmaktadır. UV-vis ve dairesiz dikroizyum fotometrik analizleri yapısal yönleri, yani tek telli veya çift telli elektronları ölçmek ve karakterize etmek için kullanılır.

Tags

Biyokimya Sayı 125 RNA katı faz sentezi RNA'nın dairesel dikroizmi modifiye RNA RNA'nın saflaştırılması RNA'nın kütle spektrometrisi sentetik oligonükleotidler.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter