Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

En standardmetod att undersöka Hotellets mutagenicitet som en funktion av punktmutation reparation katalyseras av CRISPR/Cas9 och SsODN i mänskliga celler
 
Click here for the English version

En standardmetod att undersöka Hotellets mutagenicitet som en funktion av punktmutation reparation katalyseras av CRISPR/Cas9 och SsODN i mänskliga celler

Article DOI: 10.3791/56195
August 25th, 2017

Chapters

Summary August 25th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskrivs arbetsflödet för en CRISPR/Cas9-baserade gen redigering system för reparation av punktmutationer i däggdjursceller. Här, använder vi en kombinatorisk syn på genen redigering med en detaljerad tillskottsnäring experimentella strategi för att mäta ditsatta bildande på målwebbplatsen — i huvudsak analysera på platsen mutagenes.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter