Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

AFM och Microrheology i cellen zebrafiskar Embryo äggula
 
Click here for the English version

AFM och Microrheology i cellen zebrafiskar Embryo äggula

Article DOI: 10.3791/56224
November 29th, 2017

Chapters

Summary November 29th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bristen på verktyg för att mäta materialegenskaper och spännan parametrar i vivo förhindrar validera sina roller under utveckling. Vi anställd atomic force microscopy (AFM) och nanopartiklar-tracking att kvantifiera mekaniska funktioner på cellen intakt zebrafiskar embryo äggula under epiboly. Dessa metoder är pålitliga och allmänt tillämpliga undvika påträngande interventioner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter