Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Müller Glia cellaktivering i en Laser-inducerad Retinal Degeneration och Regeneration modell i zebrafiskar
 
Click here for the English version

Müller Glia cellaktivering i en Laser-inducerad Retinal Degeneration och Regeneration modell i zebrafiskar

Article DOI: 10.3791/56249
October 27th, 2017

Chapters

Summary October 27th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Zebrafiskar är en populär djurmodell att studera mekanismer av retinal degeneration/regeneration hos ryggradsdjur. Det här protokollet beskriver en metod för att framkalla lokaliserad skada störa yttre näthinnan med minimal skada på inre näthinnan. Därefter, övervakar vi i vivo näthinnans morfologi och Müller glia svaret i hela retinal regenerering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter