Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Ett universellt protokoll för storskaliga gärna biblioteket produktion från någon DNA-källa
 
Click here for the English version

Ett universellt protokoll för storskaliga gärna biblioteket produktion från någon DNA-källa

Article DOI: 10.3791/56264
December 6th, 2017

Chapters

Summary December 6th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Metoder för att skapa storskaliga gärna bibliotek bör vara enkel, effektiv och kostnadseffektiv. Vi beskriver ett protokoll för produktion av gärna bibliotek baserat på enzymatisk nedbrytning av mål-DNA. Denna metod, CORALINA (omfattande gärna biblioteket generationen genom kontrollerad nuclease aktivitet) presenterar ett alternativ till kostsamma anpassade oligonukleotiden syntes.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter