Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Generationen av prostatacancer cellmodeller av motstånd mot den anti mitotiska Agent Docetaxel
 
Click here for the English version

Generationen av prostatacancer cellmodeller av motstånd mot den anti mitotiska Agent Docetaxel

Article DOI: 10.3791/56327
September 8th, 2017

Chapters

Summary September 8th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Resistens mot cancerbehandlingar bidrar till sjukdomsprogression och döden. Bestämma den mekanistiska underbyggnaden för motstånd är avgörande för att förbättra terapeutiskt svar. Detta manuskript Detaljer protokollet att generera taxan-resistenta cellmodeller av prostatacancer (PC) för att hjälpa dissekera pathways inblandade i progression till Docetaxel resistens hos PC patienter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter