Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Organoid beredning analysen (ORA) för den funktionella analysen av Intestinal Stem och nisch celler
 

Organoid beredning analysen (ORA) för den funktionella analysen av Intestinal Stem och nisch celler

Article doi: 10.3791/56329
November 20th, 2017

Summary November 20th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Intestinal organoid kulturer är etablerade från hela kryptor och tillåter inte analys av självförnyelse och differentiering i en cell-specifika mode. Det här protokollet beskriver beredning av sorterade stem (Lgr5+) och nischade (Paneth) celler, som ger upphov till organoids samtidigt som deras tidigare biokemisk och genetisk modifiering och funktionell analys.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter