Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Arbetsflödet baserat på kombinationen av isotopiska Tracer experiment att undersöka mikrobiell metabolismen av flera näringskällor
 

Arbetsflödet baserat på kombinationen av isotopiska Tracer experiment att undersöka mikrobiell metabolismen av flera näringskällor

Article doi: 10.3791/56393
January 22nd, 2018

Summary January 22nd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det här protokollet beskriver en experimentell förfarande för att kvantitativt och grundligt undersöka metabolismen av flera näringskällor. Detta arbetsflöde, baserat på en kombination av isotopiska tracer experiment och en analytisk procedur, tillåter ödet för förbrukade näringsämnen och molekyler synthetized metabolisk ursprung av mikroorganismer skall fastställas.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter