Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Laminotomy för ländryggen dorsalrotsganglier Ganglion tillgång och injektion hos svin
 
Click here for the English version

Laminotomy för ländryggen dorsalrotsganglier Ganglion tillgång och injektion hos svin

Article doi: 10.3791/56434
October 10th, 2017

Summary October 10th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en metod för laminotomy hos svin som ger tillgång till ländryggen dorsalrotsganglier (DRG) intraganglionic injektionsvätska. Injektion är övervakas intraoperatively och histologiskt bekräftat upp till 21 dagar efter operation. Detta protokoll kan användas för framtida prekliniska studier med DRG injektion.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter