Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Hög genomströmning parallella sekvensering att mäta konditionen av Leptospira interrogans Transposon införande mutanter under gyllene syriska Hamster infektion
 
Click here for the English version

Hög genomströmning parallella sekvensering att mäta konditionen av Leptospira interrogans Transposon införande mutanter under gyllene syriska Hamster infektion

Article doi: 10.3791/56442
December 18th, 2017

Summary December 18th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi en teknik som kombinerar transposon mutagenes med hög genomströmning sekvensering att identifiera och kvantifiera transposon leptospiral mutanter i vävnader efter en utmaning av hamstrar. Detta protokoll kan användas till skärmen mutanter för överlevnad och spridning i djur och kan också tillämpas på in vitro- studier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter