Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Bräcklighet bedömning av nötkreatur kortikala benet med hjälp av Scratch tester
 
Click here for the English version

Bräcklighet bedömning av nötkreatur kortikala benet med hjälp av Scratch tester

Article DOI: 10.3791/56488
November 30th, 2017

Chapters

Summary November 30th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna studie utvärderar brottseghet av nötkreatur kortikala benet på sub-meso nivåer med hjälp av mikroskopiska scratch tester. Detta är ett original, mål, rigorösa, och reproducerbar metod föreslås sond brottseghet nedanför makroskopiska skalan. Potentiella tillämpningar studerar förändringar i ben bräcklighet på grund av sjukdomar som osteoporos.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter