Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Fabrikasjon og karakterisering av Griffithsin endret Fiber stillaser for forebygging av seksuelt overførbare infeksjoner
 

Fabrikasjon og karakterisering av Griffithsin endret Fiber stillaser for forebygging av seksuelt overførbare infeksjoner

Article doi: 10.3791/56492
October 31st, 2017

Summary October 31st, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette manuskriptet beskriver fremgangsmåten for å dikte og karakterisere Griffithsin endret poly (lactic-co-glycolic acid) electrospun fiber som demonstrerer potente klebende og antivirale aktivitet mot humant immunsviktvirus type 1 infeksjon i vitro. Metoder for å syntetisere, overflate-endre, karakteriserer den resulterende morfologi, Bøyning, og desorpsjon av Griffithsin av overflaten endret fiber er beskrevet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter