Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Tillverkning och karakterisering av Griffithsin modifierade Fiber ställningar för Prevention av sexuellt överförbara infektioner
 

Tillverkning och karakterisering av Griffithsin modifierade Fiber ställningar för Prevention av sexuellt överförbara infektioner

Article doi: 10.3791/56492
October 31st, 2017

Summary October 31st, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta manuskript beskriver förfarandet för att fabricera och karaktärisera Griffithsin-modifierad poly (mjölksyra-co-glykolsyra) electrospun fibrer som visar potent självhäftande och antivirala aktivitet mot humant immunbristvirus typ 1 infektion in vitro. Metoder som används för att syntetisera, surface-ändra, och karakterisera den resulterande morfologin, konjugation, och desorption av Griffithsin från ytan-modifierade fibrer beskrivs.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter