Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

(Rumsliga) minne spelet
 
Click here for the English version

(Rumsliga) minne spelet: Testa förhållandet mellan rumsliga språk, objekt kunskap och Spatial kognition

Article doi: 10.3791/56495
February 19th, 2018

Summary February 19th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll för att utforska förhållandet mellan rumsliga språkproduktion, rumsliga minne och objekt kunskap. Förfarandet kan experimentell manipulation av och kontroll över, villkor för objektet kunskap, språk på instruktion och fysisk placering, således retas isär kognitiva och språkliga modeller som beskriver samspelet mellan dessa variabler.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter