Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kontinuerligt flöde kemi
 
Click here for the English version

Kontinuerligt flöde kemi: Reaktion av Diphenyldiazomethane med p- Nitrobenzoic Acid

Article DOI: 10.3791/56608
November 15th, 2017

Chapters

Summary November 15th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Flöde kemi bär miljömässiga och ekonomiska fördelar genom att utnyttja superior blandning, värmeöverföring och kostnadsfördelar. Häri, ger vi en plan för att överföra kemiska processer från parti till flödet läge. Reaktionen av diphenyldiazomethane (DDM) med p- nitrobenzoic syra, bedrivs i batch och flöde, valdes för bevis av begreppen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter