Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En roman In Vitro Live-imaging test av Astrocyten-medierad fagocytos med pH-indikator-konjugerad Synaptosomes
 

En roman In Vitro Live-imaging test av Astrocyten-medierad fagocytos med pH-indikator-konjugerad Synaptosomes

Article doi: 10.3791/56647
February 5th, 2018 Usage Statistics

Summary February 5th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll presenterar ett in vitro- live-imaging fagocytos test för att mäta fagocytos kapacitet av astrocyter. Renat råtta astrocyter och mikroglia används tillsammans med pH-indikator-konjugerad synaptosomes. Denna metod kan upptäcka realtid omvälvning och nedbrytning kinetik och ger en lämplig screening plattform för att identifiera faktorer som modulerande Astrocyten fagocytos.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter