Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Immuno-fluorescerende merking av piskehale som henger og Centrosomal proteiner i Ex Vivo tarmen Tissue og 3D In Vitro Intestinal Organoids
 

Immuno-fluorescerende merking av piskehale som henger og Centrosomal proteiner i Ex Vivo tarmen Tissue og 3D In Vitro Intestinal Organoids

Article doi: 10.3791/56662
December 13th, 2017 Usage Statistics

Summary December 13th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterer protokoller for isolering av intestinal 3D strukturer fra i vivo vev og i vitro kjelleren matrix innebygd organoids, og detaljer forskjellige fiksering og Fargeprotokoller optimalisert for immuno-merking av microtubule, centrosomal og junctional proteiner også som celle indikatorer inkludert stamcelleforskningen protein Lgr5.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter