Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Immuno-fluorescerande märkning av mikrotubuli och Centrosomal proteiner i Ex Vivo Tarmvävnaden och 3D In Vitro Intestinal Organoids
 

Immuno-fluorescerande märkning av mikrotubuli och Centrosomal proteiner i Ex Vivo Tarmvävnaden och 3D In Vitro Intestinal Organoids

Article doi: 10.3791/56662
December 13th, 2017 Usage Statistics

Summary December 13th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar protokoll för isolering av intestinal 3D-strukturer från i vivo vävnad och in vitro- källaren matrix inbäddade organoids, och detalj olika fixering och färgprotokoll optimerad för immuno-märkning av mikrotubuli, centrosomal och Junktional proteiner samt som cell markörer inklusive stamceller proteinet Lgr5.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter