Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.

Inducerande Cre-lox rekombination i mus hjärnbarken genom In Utero elektroporation
 
Click here for the English version

Inducerande Cre-lox rekombination i mus hjärnbarken genom In Utero elektroporation

Article DOI: 10.3791/56675 10:29 min November 17th, 2017
November 17th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Cell-autonoma funktioner av gener i hjärnan kan studeras genom att inducera förlust eller vinst på funktion i glesa populationer av celler. Här beskriver vi i livmodern elektroporation för att leverera Cre recombinase i glesa populationer av utveckla kortikala nervceller med floxed gener att orsaka förlust av funktion i vivo.

Tags

Neurovetenskap frågan 129 utveckling hjärnbarken cell-autonoma gen leverans Cre recombinase loxP i livmodern elektroporation Dendritutskotten mosaicism vinst av funktion förlust av funktion
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter