Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Bygge opp en høy gjennomstrømming Screening plattform å vurdere heterogenitet HER2 genet forsterkning i brystkreft
 
Click here for the English version

Bygge opp en høy gjennomstrømming Screening plattform å vurdere heterogenitet HER2 genet forsterkning i brystkreft

Article doi: 10.3791/56686
December 5th, 2017

Summary December 5th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Heterogen distribusjon av HER2-positiv celler kan observeres i et delsett av brystkreft og genererer klinisk dilemmaer. Her introduserer vi en pålitelig og kostnadseffektiv protokoll for å definere kvantifisere og sammenligne HER2 intra-svulst genetisk heterogenitet i en stor serie heterogeneously behandlet brystkreft.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter