Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Scannen skelet blijft voor bot mineraal dichtheid in een forensische context
 
Click here for the English version

Scannen skelet blijft voor bot mineraal dichtheid in een forensische context

Article DOI: 10.3791/56713
January 29th, 2018

Chapters

Summary January 29th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Botmineraaldichtheid (BMD) is een belangrijke factor in het begrip nutritional inname. Voor menselijk skelet blijft is het een nuttig metriek te beoordelen van de kwaliteit van leven in zowel jeugdigen en volwassenen, met name in fatale gevallen van uithongering en verwaarlozing. Dit witboek biedt richtlijnen voor het scannen van menselijke skelet resten voor forensische doeleinden.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter