Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Scanning skelettdelar för bentäthet i rättsmedicinska sammanhang
 
Click here for the English version

Scanning skelettdelar för bentäthet i rättsmedicinska sammanhang

Article DOI: 10.3791/56713
January 29th, 2018

Chapters

Summary January 29th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bentäthet (BMD) är en viktig faktor i förståelsen näringsintag. För mänskliga skelettdelar är det ett användbart mått att bedöma livskvalitet hos både ungdomar och vuxna, särskilt i fall med dödlig utgång svält och vanvård. Detta dokument innehåller riktlinjer för skanning mänskliga skelettdelar för kriminaltekniska ändamål.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter