Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Innsamling og utvinning av yrkesmessig Air prøver for analyse av sopp DNA
 
Click here for the English version

Innsamling og utvinning av yrkesmessig Air prøver for analyse av sopp DNA

Article DOI: 10.3791/56730-v 12:02 min May 2nd, 2018
May 2nd, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Avgjøre fungal mangfoldet i et miljø er en metode som brukes i helse studier å identifisere helsefare. Denne protokollen beskriver DNA utvinning fra yrkesmessig Luftprøver for forsterkning og sekvensering av sopp dens regioner. Denne tilnærmingen oppdager mange fungal arter som kan bli oversett av tradisjonelle vurderingsmetoder.

Tags

Miljøfag problemet 135 yrkesmessig luften prøvetaking air mikrobiologi genomisk DNA utvinning fungal FAREMOMENTER fungal interne transkribert spacer regioner fungal DNA sekvensering yrkesmessig luft forurensninger
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter