Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Samling och utvinning av yrkesmässig luftprover för analys av svamp DNA
 
Click here for the English version

Samling och utvinning av yrkesmässig luftprover för analys av svamp DNA

Article DOI: 10.3791/56730-v 12:02 min May 2nd, 2018
May 2nd, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bestämma svamp mångfalden inom en miljö är en metod som används i företagshälsovård studier för att identifiera hälsorisker. Det här protokollet beskriver DNA-extraktion från yrkesmässig luftprover för förstärkning och sekvensering av svamp ITS regioner. Denna metod upptäcker många svamp arter som kan förbises av traditionella bedömningsmetoder.

Tags

Miljövetenskap fråga 135 arbetsterapi air provtagning luft mikrobiologi genomisk DNA-extraktion svamp faroidentifiering svamp inre transkriberas spacer regioner svamp DNA-sekvensering yrkesmässig luftföroreningar
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter