Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kromatin sprida preparat för analys av mus äggcellen Progression från profas till metafas II
 
Click here for the English version

Kromatin sprida preparat för analys av mus äggcellen Progression från profas till metafas II

Article DOI: 10.3791/56736
February 26th, 2018

Chapters

Summary February 26th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Oogenes hos däggdjur är känt för att vara felbenägna, särskilt på grund av kromosom missegregation. Detta manuskript beskriver kromatin sprida beredningsmetoder för mus profas, metafas I och II-iscensatt oocyter. Dessa grundläggande tekniker möjliggör studier av kromatin-bundna proteiner och kromosom morfologi i hela däggdjur oogenes.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter