Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Diffus reflektans spektroskopi
 
Click here for the English version

Diffus reflektans spektroskopi: Få kapillär Refill testet Under en tumme

Article doi: 10.3791/56737
December 2nd, 2017

Summary December 2nd, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det här protokollet beskriver hur användningen av diffusa polarisering spektroskopi kan förbättra den kliniska nyttan av kapillär refill testet. Vi föreslår en mer detaljerad analys av de kapillär refill hos friska frivilliga med diffus reflektans spektroskopi videor och ny datoriserad slutpunkter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter