Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Cochlea implantasjon i marsvin
 
Click here for the English version

Cochlea implantasjon i marsvin

Article DOI: 10.3791/56829
June 15th, 2018

Chapters

Summary June 15th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med denne protokollen er å gi en dyr modell av cochlea implantasjon, hvilke kan brukes å løse en rekke problemstillinger. Potensielle omfatter evaluering av farmasøytiske intervensjoner eller elektrisk stimulering for gunstige effekter på høring terskler eller elektrode impedances.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter