Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Funksjonell Imaging av Viral transkripsjon fabrikker bruker 3D fluorescens mikroskopi
 

Funksjonell Imaging av Viral transkripsjon fabrikker bruker 3D fluorescens mikroskopi

Article doi: 10.3791/56832
January 18th, 2018 Usage Statistics

Summary January 18th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Viral transcriptional fabrikker er diskret strukturer som er beriket med cellular RNA polymerase II å øke viral genet transkripsjon under aktivering. Her, er en metode for å finne steder av aktivt transkribere viral chromatin i 3D-nuclear rom av en kombinasjon av immunofluorescence flekker og i situ RNA hybridisering beskrevet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter