Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Förbättring av en sluten bröstet svin hjärtinfarkt modell av standardisering av vävnad och blod provtagningsmetoder
 
Click here for the English version

Förbättring av en sluten bröstet svin hjärtinfarkt modell av standardisering av vävnad och blod provtagningsmetoder

Article DOI: 10.3791/56856
March 12th, 2018

Chapters

Summary March 12th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här visar vi ett protokoll för att standardisera förfaranden för provtagning av en etablerad svin modell av akut hjärtinfarkt för att öka dess translationell värde i förståelsen av patofysiologin av myokardischemi/reperfusion skada och att testa nya läkemedelskandidater.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter