Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Embryo Mikroskop och Transplantation teknik för Nasonia vitripennis genomet Manipulation
 
Click here for the English version

Embryo Mikroskop och Transplantation teknik för Nasonia vitripennis genomet Manipulation

Article doi: 10.3791/56990
December 25th, 2017

Summary December 25th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mikroskop Nasonia vitripennis embryon är en viktig metod för att generera ärftliga genomet ändringar. Beskrivs här är ett detaljerat förfarande för Mikroskop och transplantation av Nasonia vitripennis embryon, som kommer att underlätta framtida genomet manipulation i denna organism.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter