Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

'Golden' fluorescens av seleksjonspress innlemmelse av ikke-kanoniske aminosyrer og proteiner analyse av massespektrometri og fluorescens
 
Click here for the English version

'Golden' fluorescens av seleksjonspress innlemmelse av ikke-kanoniske aminosyrer og proteiner analyse av massespektrometri og fluorescens

Article doi: 10.3791/57017
April 27th, 2018

Summary April 27th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Syntetisk biologi gjør prosjektering av proteiner med enestående egenskaper med co-translational innsetting av ikke-kanoniske aminosyrer. Her, presenterte vi hvordan en spectrally rød-skiftet variant av en GFP-type fluorophore med romanen fluorescens spektroskopiske egenskaper, kalt "gold" fluoriserende protein (GdFP), er produsert i E. coli via seleksjonspress inkorporering (SPI).

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter