Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Vurdering av den cytotoksiske og immunmodulerende effekter av stoffer i menneskelig presisjonsstyrte kutte lunge skiver
 
Click here for the English version

Vurdering av den cytotoksiske og immunmodulerende effekter av stoffer i menneskelig presisjonsstyrte kutte lunge skiver

Article DOI: 10.3791/57042
May 9th, 2018

Chapters

Summary May 9th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I lys av 3Rs prinsipp, er åndedretts modeller som alternativer til dyrestudier utvikling. Spesielt for risikovurdering av respiratoriske stoffer er det mangel på passende analyser. Her beskriver vi bruk av menneskelige presisjonsstyrte kutte lunge skiver for vurdering av luftbåren stoffer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter