Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Optimalisere genetisk inkorporering av kjemiske sonder i GPCRs for foto-crosslinking kartlegging og Bioorthogonal kjemi i Live pattedyrceller
 
Click here for the English version

Optimalisere genetisk inkorporering av kjemiske sonder i GPCRs for foto-crosslinking kartlegging og Bioorthogonal kjemi i Live pattedyrceller

Article doi: 10.3791/57069
April 9th, 2018

Summary April 9th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En lettvinte fluorescens analysen er presentert for å evaluere effektiviteten av amino-acyl-tRNA-synthetase/tRNA omfatter ikke-kanoniske aminosyrer (ncAAs) i proteiner i pattedyrceller. Bruk av ncAAs å studere G-protein kombinert reseptorer (GPCRs) er beskrevet, inkludert Foto-crosslinking tilordning av bindende områder og bioorthogonal GPCR merking på levende celler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter