Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Optimera genetiska införlivandet av kemiska sonder till varandra för foto-crosslinking kartläggning och Bioorthogonal kemi i levande däggdjursceller
 
Click here for the English version

Optimera genetiska införlivandet av kemiska sonder till varandra för foto-crosslinking kartläggning och Bioorthogonal kemi i levande däggdjursceller

Article DOI: 10.3791/57069
April 9th, 2018

Chapters

Summary April 9th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En lättköpt fluorescens analysen presenteras för att bedöma effektiviteten av amino-acyl-tRNA-syntetas/tRNA par införliva icke-kanoniska aminosyror (ncAAs) i proteiner som uttrycks i däggdjursceller. Tillämpningen av ncAAs att studera G-protein kopplade receptorer (varandra) beskrivs, inklusive foto-crosslinking kartläggning av bindande platser och bioorthogonal GPCR märkning på levande celler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter