Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Dyrking av netthinnens Pigment epitelceller på en Ex Vivo modell av alderen menneskelige Bruchs membran
 
Click here for the English version

Dyrking av netthinnens Pigment epitelceller på en Ex Vivo modell av alderen menneskelige Bruchs membran

Article doi: 10.3791/57084
April 12th, 2018

Summary April 12th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med denne protokollen er å vise dyrking av netthinnens pigment (RPE) epitelceller på alderen og/eller syke menneskelige Bruchs membran. Denne metoden er egnet til å studere RPE celle atferd på en kompromittert ekstracellulær matrix.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter