Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Tilpasning av hybridisering erobringen av Chromatin-assosiert proteiner for Proteomikk til pattedyrceller
 

Tilpasning av hybridisering erobringen av Chromatin-assosiert proteiner for Proteomikk til pattedyrceller

Article doi: 10.3791/57140
June 1st, 2018 Usage Statistics

Summary June 1st, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette er en metode for å identifisere romanen DNA-samspill proteiner på bestemt mål loci, stole på sekvens-spesifikke erobringen av krysskoblet chromatin for påfølgende proteomic analyser. Det kreves ingen forhåndskunnskaper om potensielle bindende proteiner, eller cellen modifikasjoner. Opprinnelig utviklet for gjær, har teknologien nå blitt tilpasset for pattedyrceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter