Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Tredimensionella inflammatoriska mänsklig vävnad motsvarigheter av Gingiva
 
Click here for the English version

Tredimensionella inflammatoriska mänsklig vävnad motsvarigheter av Gingiva

Article doi: 10.3791/57157
April 3rd, 2018

Summary April 3rd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Syftet med protokollet är att bygga en inflammatorisk mänskliga gingiva modell in vitro. Denna vävnad modell odlar tillsammans tre typer av mänskliga celler, HaCaT keratinocyter, gingivala fibroblaster och THP-1 makrofager, tredimensionella villkor. Denna modell kan användas till att undersöka parodontala sjukdomar, såsom gingivit och parodontit.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter