Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Isolering protokoll mus monocyt-derived dendritiska celler och deras efterföljande In Vitro -aktivering med tumör immunkomplex
 

Isolering protokoll mus monocyt-derived dendritiska celler och deras efterföljande In Vitro -aktivering med tumör immunkomplex

Article doi: 10.3791/57188
May 31st, 2018

Summary May 31st, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Monocyt-derived DC (MoDC) kan känna mindre mängder fara-associerade molekyler och är därför enkelt primas. Vi tillhandahåller ett detaljerat protokoll för isolering av MoDC från blod och tumörer och deras aktivering med immunkomplex samtidigt belysa viktiga försiktighetsåtgärder som bör övervägas för att undvika deras tidig aktivering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter